Být za každou cenu online může být projevem závislosti

Závislost člověka na drogách provází naši současnou populaci jako jeden z damoklových mečů, které nad ní visí. Marihuana, kokain, LSD, pervitin a spousta dalších nežádoucích chemických látek byly oblíbené především v zemích západní Evropy zejména v 80. letech minulého století. V té době se do Československa drogy pašovaly poměrně obtížně, nebylo tak snadné dopravit je přes hranice, a tak se počet narkomanů v naší zemi dal označit za minimální. Po sametové revoluci a otevření hranic však došlo k prudkému nárůstu zneužívání drog a Česká republika začala v tomto směru „držet krok“ se západem.
varování na mobilu
V současné době ovšem dochází k největšímu útlumu závislosti na omamných látkách, který nemá obdoby za posledních 40 let. Největší radost by mohly tyto statistické údaje přinést lékařům, vždyť náklady na léčbu jediného narkomana jdou do statisíců korun, jenže právě fundovaní lékaři bijí na poplach před novodobou hrozbou – závislostí na mobilních telefonech.
V této souvislosti byl proveden docela nedávno hloubkový průzkum ve Spojených státech. Bylo zjištěno, že za posledních deset let klesla spotřeba nejen drog, ale i alkoholu a cigaret u dospívající mládeže a dětí velice rapidně a klesá rok od roku. Někteří odborníci to přičítají čím dál obtížnější dostupnosti těchto látek pro mladistvé, ale není to tak docela pravda. Mladí lidé jsou dnes totiž doslova masírováni nepřetržitou stimulací nervové soustavy zábavou na chytrých telefonech.
hoši a mobily

Povaha drogové závislosti se mění

Prudký pokles zájmu o klasické drogy byl zaznamenán právě v době, kdy začaly být na trhu cenově dostupné chytré telefony i pro teenagery. Jde především o závislost na sociálních sítích a videohrách, kdy mladí lidé vyžadují stále nové a nové podněty k zábavě, hledání nových zážitků a virtuální svět je tou nejjednodušší formou – nevyžaduje prakticky žádnou námahu, není třeba se nikam fyzicky dopravit a hýbat se, virtuální svět je na dosah ruky, ať jste ve škole, v zaměstnání, v obchodě, doma v obývacím pokoji, a dokonce i v koupelně nebo na toaletě. Ostatně, zábava na mobilu a sdílení svých prožitků po síti je současným módním trendem i pro českou mládež.