Zvláštnosti Českého středohoří


Dokáže vás překvapit fantastickými rozhledy ze všech dobře přístupných vrcholků, ale zároveň je opředeno mnoha tajemstvími. Pojďme si některé z nich připomenout:
české středohoří na podzim


Těžba hnědého uhlí a lomy


Za minulého režimu byl západní a severozápadní okraj Českého středohoří nepříznivě ovlivněn průmyslovou činností. Zasahuje totiž částečně do míst, kde byla prokázána naleziště hnědého uhlí. Z toho důvodu bylo v zájmu státních orgánů udělit výjimku v chráněném území části této lokality, což se bohužel projevilo na její částečné devastaci. Ohled se nebral ani na některé sopečné vrcholky, kde byly zřízeny velkolomy na těžbu kamene pro průmyslové účely. Zasaženy byly kopce Deblík, Mariánská skála, Kubačka a Trabice.
české středohoří


Teplé a suché podnebí


V České republice existuje několik oblastí, které se vyznačují typickým suchým a velmi teplým klimatem. Jsou to například lokality v blízkosti jihomoravského města Břeclav, Hornomoravský úval, Opavsko a část Polabské nížiny. Všechna výše uvedená místa jsou ovšem nížiny s nadmořskou výškou kolem 200 m. Jedinou výjimku z kopcovitých terénů s vyšší nadmořskou výškou, která může v tomto směru konkurovat nížinám, je jihozápad Českého středohoří mezi městy Lovosice a Louny. Pohoří sopečného původu tu plynule přechází do Mostecké pánve a Dolnooharské tabule.


Ledové jámy


Na dvou kopcích nedaleko Lovosic a Litoměřic však naleznete opačný extrém přírodních jevů. Vrcholky Boreč a Plešivec, veřejně přístupné po turistických značených cestách, uvnitř ukrývají menší pseudokrasové jeskynní útvary a suťové ledové jámy. Největší chladnou jeskyni však naleznete u obce Velké Březno, jmenuje se Loupežnická a je zároveň největším přírodním úkazem tohoto typu v České republice.
chemická továrna


Český granát


V obci Třebenice je možné obdivovat muzeum Českého granátu, přičemž největší naleziště jsou poblíž sousední vesničky Třebívlice. Jedná se o velmi vzácný minerál, typický pro oblast středohoří, a díky vulkanické činnosti je tu možné v ojedinělých případech nalézt i diamant.