Co je to informační systém

K pochopení toho, co je to informační systém, si nejprve musíme vysvětlit, co je to informace. Je to ve své podstatě zpráva, kterou předává jeden člověk druhému. Pod tím si samozřejmě představíme nejspíše televizní zpravodajství, ale nedejte se mýlit. Zpráva může mít mnoho podob.

My lidé komunikujeme převážně prostřednictvím řeči. Není tedy divné, že si převážně tímto způsobem předáváme zprávy mezi sebou. Ovšem informace nám nejsou zprostředkovávány pouze sluchem, nýbrž všemi smysly. Možná to bude znít neuvěřitelně, ale nejvíce zpráv přijímáme zrakem. Následuje sluch, poté hmat, čich a nakonec chuť.informační systém

A jakáže poselství to přijímáme očima? Téměř všechno, co o světě víme. To, že je obloha modrá a tráva zelená. To, jak kdo vypadá. Ovšem primárním účelem smyslů je samozřejmě chránit před nebezpečím. V případě zraku to znamená, že při přecházení silnice vidíme, jak daleko od nás jsou jedoucí auta a zda je bezpečné přejít. Vidíme, jaká je barva na semaforu i to, kdo se k nám z dálky blíží.

Sluchových podnětů je přeci jen méně, pokud tedy pomineme to, že je naším hlavním nástrojem ke komunikaci, avšak je stejně důležitý v prevenci nebezpečí jako zrak. Můžeme slyšet motor auta za námi, poplašnou sirénu či křik. Dostatečně silný podnět nás dokáže vyburcovat ze spánku.

Hmat už má menší roli. Díky němu cítíme texturu okolního světa, vnímáme počasí i naše oblečení. Instinktivně hledáme příjemné podněty, například dotek kočičí srsti. I on má však varovnou funkci, i když trochu nikoliv preventivní, nýbrž se snaží minimalizovat zranění. Pokud se píchneme či sáhneme na něco horkého, instinktivně ruku odtáhneme. Tento reflexní proces probíhá po zcela jiných, rychlejších drahách než běžné podněty a umožňuje mnohem rychlejší reakci. Díky tomu se nepíchneme tak hluboko či se tolik nespálíme.sociální média

Čich a chuť jsou ve své podstatě spojené. I ony mají varovnou funkci, například čichem můžeme zjistit únik některých plynů a včas odejít. Chuť zase poskytuje prevenci proti otravě, i když dnes, v době průmyslově vyráběných jídel, už není to, co bývala.

A co je to tedy ten informační systém? Jedná se o způsob, kterým se zprávy předávají od jednoho člověka k druhému. V dnešní době je obvykle založen na výpočetní technice, ovšem někde je stále ještě známé z úst do úst. Je tedy důležitý pro každého člověka, a je potřeba si jej vážit.