Rostoucí ceny českých nemovitostí.

Dle projevu ředitele statistického odboru Jiřího Mrázka. Vzrostly ceny starších bytů v Česku od roku 2000 do prvního kvartálu 2017 trojnásobně. Inflace v tomto období stoupla k 40 procentům. Oproti tomu rodinné domy za stejný časový úsek zdražily dvojnásobně, zatímco ceny pozemků zaznamenaly nárůst přes sto šedesát procent.
 bytový dům
K zvyšování růstu cen přitom nedocházelo plíživě v průběhu let, ale skokově ve třech vlnách. Poprvé se projevily před vstupem do Evropské unie, následovala je druhá vlna v roce 2008 související s realitním boomem napříč většinou evropských zemí. A konečná fáze růstu se nastartovala během roku 2014. Od té doby ceny nemovitostí rostou nepřetržitě. Nedávno dokonce překročily všechny dosavadní historické milníky.
otevřený dům
Pro představu se ceny bytů, stavebních parcel a rodinných domů vyvíjejí obdobně. Zásadním vlivem na tento trend je zmiňován současný růst ekonomiky a nízké úrokové sazby hypoték.
Například k rychlému růstu nedochází u Všech nemovitostí. Rodinné domy mají pozvolnější stoupavé tendence cen, je to z důvodu dlouhodobého horizontu po dobu, kterého se v tomto realitním segmentu obchoduje. Během monitoringu migračních trendů obyvatel zemně se prokazatelně lidé z rodinných domů stěhují do měst, důvodem je jednak zvýšená šance pracovních příležitostí, ale i pohodlí bytového bydlení, při kterém odpadá povinnost udržování nemovitosti, které je u rodinných domů nákladnější.      
Z dat evropského statistického úřaduEurostat vyplívá, že meziročně vzrostly ceny nemovitostí v České republice jen v prvním čtvrtletí o necelých třináct procent. V zemích Evropské unie se jedná o největší nárůst cen. Desetiprocentní přesah růstu cen zaznamenaly zemně jako Litva a Lotyšsko. Oproti tomu v Chorvatsku byl trend opačný a ceny dokonce klesaly o 0,4 procenta. V rámci celé Evropy došlo k růstu cen o průměrných čtyři a půl procenta.