Víte, jak napsat motivační dopis?

Motivační dopis je důležitý zejména v těch případech, kde není součástí příjímacího řízení pohovor. V takovém případě je právě motivační dopis jednou příležitostí, jak zástupcům školy, kteří budou rozhodovat o Vašem přijetí či nepřijetí, vysvětlit, proč chcete daný obor studovat a proč by měli přijmout právě Vás. Někdy Vás perfektně napsaný motivační dopis může zachránit v případech, že Vaše dosavadní studijní výsledky nebyly úplně nejlepší! Důležitá je především obsahová forma dopisu, přesto byste měli dbát i na celkovou úpravu. Neexistuje sice jeden zaručený vždy úspěšný recept, jak motivační dopis napsat, přesto budete-li se držet následujících rad, Vaše šance uspět by neměly být beznadějné!
papír u pc
Položte si otázku, proč chcete daný obor studovat!
To je vůbec ta nejdůležitější otázka, kterou si musíte položit. Vybraný obor budete studovat nejméně tři roky, proto musíte porotu přesvědčit o svém skutečném zájmu. Navíc i pro Vás samotné je nesmírně důležité uvědomit si, proč chcete studovat právě na této škole. Jedná se skutečně o Vaše přání, nebo spíš uskutečňujete představy někoho jiného. Svůj zájem o obor byste měli v ideálním případě dokumentovat nějakou již uskutečněnou aktivitou, která s daným oborem souvisí.
Užívejte jednoduché formulace a buďte sví!
Pokud se budete příliš snažit udělat dojem, může celý Váš dopis vyznít přehnaně a nepřirozeně. Přílišná stručnost zase může vést k domněnce, že se neumíte pořádně vyjádřit. V tomto případě platí osvědčená zlatá střední cesta. Pokud budete sami sebe prezentovat jen v tom nejlepším světle, může to také vyvolat dojem, že se jen vychloubáte. Spíš se snažte do dopisu zakomponovat své vlastní myšlenky. Závěrečnou třetinu dopisu by mělo tvořit povídání o Vás. Stručně popište své další koníčky, zmínit můžete své dobrovolné či placené zapojení do různých akcí.
podpis smlouvy
Dejte dopis přečíst svému učiteli!
Až budete mít dopis hotový, dejte jej přečíst osobě, které důvěřujete, například svému dosavadnímu učiteli. Poproste jej, aby si dopis přečetl a zhodnotil jej.