Zachraňte slony!

Mezinárodní obchod se slonovinou neustále roste. Pytláci loví slony bez milosti. Uříznou jim, pro ně tak vzácné, kly, po kterých slonům zůstávají velmi ošklivé a hluboké rány. Sloni pak na následek vykrvácení umírají ve velkých bolestech.

Pytláci ale nejsou jedinými nepřáteli tlustokožců. Vesničané slony zabíjejí ve velkém, protože pro ně představují ničitele jejich úrody.

Po zabitých slonech většinou zůstávají opuštěná mláďata, která procházejí velkým stresem, který se u nich projevuje stejně jako u lidí. Některá mláďata byla dokonce zraněna při honu na jejich rodiče. Sirotků se někdy ujme jiné stádo, které se o ně postará. Pokud ne, znamená to pro mládě nepříjemný konec, protože se o sebe neumí samo postarat, nebo rovnou padne jako oběť některému z predátorů.
V 70. a 80. letech vyvrcholilo vybíjení slonů. V té době se stalo módním trendem slonovinou zdobit nábytek, dělat z ní sochy, schody i kulečníkové koule. Z deseti miliónů slonů najednou během pár let zbylo pouze 600 000 kusů.

Slonů i v dnešní době ročně umírá opravdu hodně. Jsou to sice jen odhady, ale násilnou smrtí zemře asi 25 000 slonů ročně. Pokud se situace nezmění, mohli bychom časem slony vídat už jen v ZOO.
Je vůbec možné nějak pomoci? Jak řešit problém ohrožených slonů není snadné, přesto je možné za slony bojovat.

*      Psi a psovodi, kteří vyhledávají slonovinu. Práce celníků, policie a armády hraje zásadní roli při odhalování pašování slonoviny.
*      Detekující GPS obojky, které se dokážou detekovat zvukem střelby. Sloni vytvářejí stáda, což je sice pro pytláky velkým lákadlem, ovšem pomáhá to také ochranářům. Stačí alespoň jednoho slona opatřit tímto obojkem, a v případě nebezpečí ochranáři dostanou signál s GPS polohou.
*      Kampaň proti obchodu se slonovinou. Dokud bude po slonovině poptávka a lidé budou ochotni za ni platit, sloni nikdy nebudou v bezpečí. Proto se rozjela kampaň, která bojuje proti obchodu se slonovinou.
*      Kopání studen pro slony. Sloni jsou nuceni v období sucha migrovat za hranice chráněného území, kde jsou každoročně mnozí z nich zabiti. Vykopáním studen a tím zpřístupnění podpovrchové vody přiměje slony zůstat i v období sucha v chráněném parku.
*      Bezpilotní letouny odhalují pytláky. Drony slouží také při ochraně slonů, protože díky nim je možné snadno odhalit pytláky.