Hravě a prakticky

Prostory, které jsou vyhrazeny pro nejmladší generaci, mají skutečně pestrou škálu proměn. Přirozeně asi největší proměna nastává s přibývajícím věkem, když